MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KANCELARII SEJMIKU – 27/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:27/2020
  • Wydział:Kancelaria Sejmiku
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku Przedstawicielstwa Urzędu w Inowrocławiu oraz w terenie, b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoSTANOWISKO PRACY W KANCELARII SEJMIKU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-04
  • Termin składania dokumentów2020-08-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 27/2020”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku politologia lub dziennikarstwo,
   b) doświadczenie w pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w zakresie organizacji i obsługi spotkań,
   d) prawo jazdy kat. B,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość regionu,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie terminarza i koordynacja zajęć Przewodniczącej Sejmiku oraz obsługa organizacyjna uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań,
   b) ewidencja wydarzeń wymagających wystąpienia, gratulacji, pisemnego potwierdzenia itp. oraz przygotowywanie pism, odpowiedzi, podziękowań, listów gratulacyjnych i dyplomów,
   c) współpraca z radnymi województwa, prezydium sejmiku oraz sekretariatami członków zarządu, przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, firm i instytucji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
   d) planowanie i przygotowywanie wydarzeń z udziałem Przewodniczącej Sejmiku,
   e) inicjowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Przewodniczącej Sejmiku,
   f) opracowywanie informacji o spotkaniach i zajęciach Przewodniczącej Sejmiku w celu upowszechnienia ich za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub na stronie internetowej Sejmiku,
   g) współdziałanie przy organizacji spotkań dyskusyjnych, konsultacji, debat, itp. Przewodniczącej Sejmiku z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych oraz organizacji społecznych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Monika Dąbrowska, zamieszkała w Inowrocławiu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian