MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W DEPARTAMENCIE EDUKACJI – 31/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:31/2020
  • Wydział:Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy ul. Św. Jana 1/3, b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoSTANOWISKO PRACY W WYDZIALE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W DEPARTAMENCIE EDUKACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-05
  • Termin składania dokumentów2020-08-18
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 31/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe prawnicze,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych lub w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
   d) doświadczenie w nadzorze nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu finansów publicznych,
   c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   d) umiejętność organizacji pracy własnej, wysokie umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na remoncie, modernizacji
   i zmianie funkcji historycznego budynku dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu,
   b) przygotowanie projektu unijnego dotyczącego dofinansowania remontu, modernizacji i zmiany funkcji historycznego budynku dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu,
   c) przygotowanie koncepcji funkcjonowania planowanej do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   d) określenie działalności statutowej planowanej do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   e) współpraca z Instytucją Zarządzającą, partnerami, podwykonawcami poszczególnych elementów projektu infrastrukturalnego,
   f) monitorowanie realizacji wskaźników i częstotliwości działań projektowych,
   g) raportowanie zidentyfikowanego ryzyka w projekcie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian