MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 61/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:61/2019
  • Wydział:Wydział Inwestycji
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-09-11
  • Termin składania dokumentów2019-09-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 61/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej w budownictwie,
   c) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) prawo jazdy kat.B,
   c) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   d) znajomość prawa budowlanego,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) ocena zasadności i celowości zadań inwestycyjnych i remontowych, planowanych przez jednostki organizacyjne województwa, w tym zadań obejmujących realizacje robót budowlanych,
   b) planowanie i przygotowanie inwestycyjnych i remontowych zadań własnych Urzędu, w tym zadań obejmujących realizacje robót budowlanych,
   c) opracowanie planów budżetu,
   d) sporządzanie wniosków o zmianę budżetu województwa,
   e) przygotowanie projektów uchwał,
   f) sporządzanie umów dotacyjnych oraz umów na wykonanie robót budowlanych,
   g) przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia do przetargów na wykonanie robót budowlanych,
   h) koordynacja zadań własnych Urzędu, obejmujących wykonanie robót budowlanych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór został nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruUprzejmie informuję, iż na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Wydziale Inwestycji w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nie wpłynęły żadne aplikacje.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian