MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 61/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:61/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-09-19
  • Termin składania dokumentów2018-10-01
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 61/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku romanistyka,
   b) biegła znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego,
   c) co najmniej roczny staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z organizacją zagranicznych wizyt i wyjazdów oficjeli,
   d) co najmniej roczny staż pracy zawodowej na stanowisku pracy w urzędzie administracji publicznej,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość protokołu dyplomatycznego,
   c) znajomość języka hiszpańskiego,
   d) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   e) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie działań związanych z budowaniem i rozwijaniem nowych partnerstw w zakresie inicjowania projektów mających na celu współpracę Województwa z partnerami francusko- oraz hiszpańskojęzycznymi,
   b) merytoryczne i logistyczne przygotowanie wizyt delegacji zagranicznych,
   c) obsługa logistyczna i językowa delegacji zagranicznych w województwie,
   d) tłumaczenie pisemne z języka francuskiego, hiszpańskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski, hiszpański tłumaczeń dokumentów związanych ze współpracą międzynarodową województwa,
   e) tłumaczenia ustne spotkań przedstawicieli Województwa z partnerami francusko – i hiszpańskojęzycznymi,
   f) prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji związanej z realizowanymi porozumieniami o współpracy zagranicznej,
   g) współpraca z placówkami dyplomatycznymi,
   h) obsługa spotkań z partnerami zagranicznymi,
   i) współpraca z instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy w zakresie inicjatyw zagranicznych Województwa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Marlena Fiderewicz, zamieszkała w Toruniu
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Wydziale Współpracy Zagranicznej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian