MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 36/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu tj. do dnia 31.07.2020 roku.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:36/2018
  • Wydział:Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Departamentcie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-13
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 36/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji zadań związanych z nadzorem nad szkołami i placówkami edukacyjnymi,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
   c) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   d) dobra znajomość pakietu MS Office,
   e) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) organizacja poszczególnych etapów inwestycji w trakcie roku szkolnego w ścisłym uzgodnieniu z Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz z wykonawcą robót budowlanych,
   b) przygotowanie procedury wyboru nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
   c) współpraca z KPSOSW w związku z organizacją roku szkolnego dla uczniów szkół zawodowych branżowych w trakcie realizacji inwestycji,
   d) przygotowanie specyfikacji wyposażenia wszystkich planowanych do modernizacji warsztatów i pracowni zawodowych na potrzeby ogłoszenia postepowania przetargowego,
   e) raportowanie zidentyfikowania ryzyka w projekcie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Sylwia Kaniewska, zamieszkała w Ciechocinku.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań w zakresie realizacji infrastrukturalnych projektów edukacyjnych w Biurze Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian