Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W związku z  § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (Dz. U. poz. 1667) Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że na rok 2019 udzielone zostało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa dla Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, w kwocie 2.480 zł. Dotacja przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian