Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch przepustów P3 i P4 na rowie melioracyjnym R-C pod drogami dojazdowymi (km drogi ekspresowej S-5 9+565 – 9+840) w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: Dworzysko (bez węzła) – Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km, woj. kujawsko-pomorskie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian