Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny MODLICA-LISEWO od km 0+000 do 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie” oraz wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10.02.2017 r., znak: RŚ VI.7322.1.94.2016.MC.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian