Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/CP/2017 w dniu 19 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 225 PE, na dz. nr: 1543/1, 1542/20, 1568/6, 1568/11, 1567/1, 2946, 1543/2, 1542/22, 1542/21, 1560/1, 1551/3, 1540/4, 1539/3, 1538/4, 1537/9, 1537/11, 1537/13, 1536/5, 1547/5, 2936, 2935, 1545/1, 1535, 1786/4, 1787/1, 1785/1, 1783/5, 1783/3, 1783/6, 1544/9, 1544/8, 1640/1, 1641, 2561/1, 1633/1, 2585, 2588, 1544/13, 1544/11, 1545/9, 2933, 2937/3, 2586, 1647/15, 1647/9, 1648/7, 2923, 1653/26, 1654/2, 1654/1, 1653/27, 1653/28, 1655/1, 1665, 1666, 1668/15, 2938/2, 2938/1, 1578/40, 1673, 1668/14, 1669/1, 1671, 1712/1,1672/1, 1772/1, 1592/1, 2966/1, 1517/1, 1308/3, 1309/4, 2150, 1314/1, 1301, 1314/19, 1314/17, 1314/15, 1314/13, 1314/25, 1293, 1313/3, 1315/9, 1300/19, 1874/31, 1874/50, 1874/51, 1874/30, 1874/3, 1873, 2165, 1916/4, 1855, 2137/98, 2137/84, 2116/7, 2115/1, 2114/1, 2113/1, 2193/1, 2112/11, 2112/9 obręb Brodnica-Miasto, w Brodnicy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian