Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/CP/2020 w dniu 20 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 268 Stary Brześć – Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,1 km na dz. nr 24, obręb 0002 Miasto Brześć Kujawski 2 i na dz. nr: 11 i 17, obręb 0026 Stary Brześć Parcele, gmina Brześć Kujawski.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian