Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/TZ/2018 w dniu 10 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej na dz. nr 39/21 obręb 0001 w Aleksandrowie Kujawskim.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian