Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/TZ/2017 w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenach leśnych pomiędzy ul. Roztoczańską a ul. Andrzeja Kmicica na dz. nr: 246/3, 242/4, 242/7 obręb 0355; 246/9, 247/5, 247/11, 247/9, 247/7, 247/8, 249/3 obręb 0278; 242/2 obręb 0356 w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian