Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 41/CP/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV o długości ok. 12 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr: 389/36, 393/2, 419/23, 422, 427, 530/4, 417/6, 430/4, 459, 458/7, 464/1, 465/2, 469/1, 521/13, 190/5, 190/3, 239/9, 239/12, 253/3, 259, 255, 256/1, 274, 273, 285/2, 288, 286/1, 175/4, 174/2, 174/3, 173/5, 172, 171, 170 169, obręb Bladowo oraz na dz. nr: 150/5, 151/1, 146, 145, 144, 143/2, 142, 141, 397/2, 34 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 338/5, 337, 391, 338/3, 338/4, 336, 335/2, 388 (część działki), 334/1, 383, 358/8, 358/12 (część działki), 318/2, 357/1, 354, 353, 352/4, 570, 572/1, 574, 1580/1, 1583 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 1614/1 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 1613/1, 1612/1, 1611/7, 1394, 1395/6, 1396/4, 1397, 1398/6, 1398/4, 1400/3, 1402/10, 1402/3, 1404/5, 1407/8, 1408/2, 1414/2, 1414/3, 1438/8, 1438/6, 1480/6, 1481/4, 1482/3, 1483/5, 1483/40, obręb 0001 m. Tuchola, gmina Tuchola.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian