Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 63/CP/2017 w dniu 21 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” na dz. nr: ZLEWNIA K1: 35, 1, 3 obręb 80; ZLEWNIA K2: 164, 282/1 obręb 112; ZLEWNIA K4, K5: 32/2 obręb 118; 35/8, 35/7, 113, 114 obręb 126; 1, 2, 4, 11 obręb 109; ZLEWNIA K8, K9: 84/1, 84/12, 87, 83/3, 254/3 obręb 178; 171, 226 obręb 173; 1 obręb 172; ZLEWNIA K10, K10.1: 20/4, 20/2, 67, 68, 21/1 obręb 66; 19, 15/3, 14 obręb 64; 1 obręb 55; 23/109 obręb 71; 15/3 obręb 64; ZLEWNIA K13, K13.1: 23/72 obręb 71; 57, 58 obręb 73; 100, 128, 129 obręb 84; 189, 184/8 obręb 85; ZLEWNIA K24: 23/4 obręb 193; 109 obręb 197; 23/3, 23/6, 35 obręb 176; 157, 216 obręb 486; ZLEWNIA K25: 143, 144 obręb 206; 194/1, 194/2, 197, 198 obręb 487 położonych w rejonie ulic: Zygmunta Augusta, Unii Lubelskiej, Bocianowo, Żółkiewskiego, Świeckiej, Chocimskiej, Pomorskiej, Kościuszki, Marszałka Focha, Karmelickiej, Powstańców Wielkopolskich, Sportowej, C. Skłodowskiej, Gdańskiej, 11 Listopada, Kasprzaka, Nakielskiej, Stawowej, Lubelskiej, Dolina, Szubińskiej, Wyszyńskiego, Gajowej, Ceramicznej, Bałtyckiej, Lęborskiej, Fordońskiej w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian