Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Ocena wystawiana w ciągu 14 dni od momentu podpisania protokołu przez inspektora.
  • Osoba kontaktowa Marcin Janicki tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty • umowa na podstawie, której użytkowany jest obwód rybacki (umowa dzierżawy),
   • aktualny pozytywnie zaopiniowany operat rybacki,
   • księgi gospodarcze,
   • zestawienia roczne,
   • protokoły połowu ryb i raków (wraz z podaniem cen poszczególnych gatunków ryb i raków – obowiązujących w danym okresie),
   • protokoły zarybień,
   • zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (jeśli takie były wydane),
   • inne dokumenty dotyczące zgodności gospodarki rybackiej z założeniami w zakresie ochrony ryb zawartymi w operacie rybackim.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Uprawniony do rybactwa może, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia do inspektora prowadzącego sprawę.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Informacje

Rejestr zmian