Ochrona Gruntów Rolnych

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) reguluje zasady ochrony gruntów rolnych oraz funkcjonowanie środków budżetu województwa związane z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian