Oferta na zadanie: I Żniński Festiwal Operetkowy

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  31.07.2020 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Operetka Wrocławska

Nazwa zadania: I Żniński Festiwal Operetkowy

Proponowana kwota dofinansowania:   8 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 17 sierpnia 2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 11.08.-17.08.2020 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian