Oferta na zadanie: Konkurs Młodych Dziennikarzy

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej  (ul. Foksal 3/5  nr l. 30; 00-366 Warszawa)

 

Nazwa zadania: Konkurs Młodych Dziennikarzy

 

Proponowana kwota dofinansowania:    5 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 28.01.2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności:  21-28.01.2020  r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian