Oferta na zadanie: Muzyczne Szlaki

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  4.03.2019 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych „Mandragora” (Karłowicza 8, 85-339 Bydgoszcz)

Nazwa zadania: Muzyczne Szlaki

Proponowana kwota dofinansowania: 2 000,00 zł 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 14.03.2019 r.

 

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,  tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności: 7.03.- 14.03.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian