Oferta na zadanie: Rozrywkowy koncert muzyki chóralnej

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  29.10.2019 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Tumska 14 (Chełmża, ul. Tumska 14)

Nazwa zadania: Rozrywkowy koncert muzyki chóralnej

Proponowana kwota dofinansowania:  4 500,00 zł 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 5.11.2019 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Anna Jakubowska, tel. 56 62 18 795 e-mail a[dot]jakubowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności:  29.10.- 5.11.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian