Oferta na zadanie: Teledysk do utworu Adeli Konop „Struna”

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 12.10.2020 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Story Art

Nazwa zadania: Teledysk do utworu Adeli Konop „Struna”

Proponowana kwota dofinansowania:    6 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 26 października 2020 r.

Anna Jakubowska, tel. 571 293 076

e-mail a[dot]jakubowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 20.10. – 26.10.2020 r.

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian