Oferta tryb uproszczony

Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym – „Mali Wspaniali”

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej

Data złożenia :  4. 10.2017 r.

Nazwa oferenta: Fundacja sportowo-edukacyjna INFINITY, 53-302 Wrocław, ul. Ślężna 2-24

Nazwa zadania:  Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym – Mali Wspaniali

Proponowana kwota dofinansowania:  9 600,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2,

Arkadiusz Gołębiewski tel. 668 031 258  e-mail a.golebiewski@kujawsko-pomorskie. pl

termin ważności  10.10. 2017 r. – 17.10.2017  r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian