Oferta Tryb Uproszczony

Oferta z dnia 29  kwietnia 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu

Nazwa zadania: Wytyczenie i oznakowanie Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba – odcinek: Jarużyn k. Bydgoszczy – Bydgoszcz – Puszcza Bydgoska – Chrośna – Inowrocław – Rożniaty – Kruszwica, etap drugi

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 16 maja 2019 r.  na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian