Oferta tryb uproszczony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym
(z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 25 maja 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu

Nazwa zadania: III Rowerowy Rajd Solankowy

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 6 czerwca 2016 r. na adres e-mail: a.komorowska.kujawsko-pomorska.pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian