Oferta w trybie uproszczonym

Oferta z dnia 22 kwietnia 2016 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk

Nazwa zadania: Sobota na Camino

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki, Wydziału Turystyki drogą mailową na adres a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 6 maja 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian