Oferta z dnia 07.06.2018 r. złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 07.06.2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 t. j.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach

Nazwa zadania: Wakacje nad Bałtykiem

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 14-21.06.2018 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania w załączniku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian