Oferta z dnia 1 grudnia 2017 r. złożona przez Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Informacja do umieszczenia w BIP w zakładce: Zdrowie/Promocja i profilaktyka, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: Zdrowie

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t. j.)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 1 grudnia 2017 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Nazwa oferenta: Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Nazwa zadania: Lepiej zapobiegać niż leczyć
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 210 do dnia  11 grudnia 2017 r.

Oferta do pobrania (załącznik)

(termin ważności: 04.12.2017- 11.12.2017)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian