Oferta z dnia 10.01.2018 r. złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 10.01.2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 t. j.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Nazwa zadania: Zimowe ferie w świetlicy, dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 12-19.01.2018 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania w załączniku

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian