Oferta z dnia 11.02.2016 r. złożona przez Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 11.02.2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse”

Nazwa zadania: Akademia umiejętności społecznych

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 17-24.02.2016 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Oferta do pobrania tutaj

Informacje

Rejestr zmian