Oferta z dnia 11 maja 2018 r. złożona przez Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski”

Oferta z dnia 11.05.2018 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski”

 

Nazwa zadania:  Wakacje z Trampoliną

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 652 18 71

Załączniki wymienione w pkt. V. Inne informacje dotyczące zadania, w podpunkcie: „załączniki”, są dostępne do wglądu u pani Anny Bartnickiej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73  w Toruniu, pokój 10.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21.05.2018 na adres e-mail:   a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian