Oferta z dnia 14.08.2018 r. złożona przez Stowarzyszenie NA SKRZYDŁACH ANIOŁA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14.08.2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie NA SKRZYDŁACH ANIOŁA

Nazwa zadania:  NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – wpieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 23-30.08.2018 r. na adres e-mail: a[dot]sokol[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Oferta do pobrania w załączniku

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian