Oferta z dnia 15 lutego 2016 r. złożona przez Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 15 lutego 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Nazwa oferenta: Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Nazwa zadania: Powrót do domu
Kwota dofinansowania: 6 210,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres uzl[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 210 do dnia 24 lutego 2016 r.

 

Oferta do pobrania załącznik

(termin ważności: 17.02.2016- 24.02.2016)

Informacje

Rejestr zmian