Oferta z dnia 18.07.2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Oferta z dnia 18.07.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów

Nazwa oferenta:  Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania:   TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH SENIORÓW

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 621 25 44

Załączniki wymienione w pkt. V. Inne informacje dotyczące zadania, w podpunkcie: „załączniki”, są dostępne do wglądu u pani Anny Bartnickiej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73  w Toruniu, pokój 205.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 29.07.2019 r. na adres e-mail:  a[dot]bartnicka[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian