Oferta z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu: 05.03.2018 r.) złożona przez Fundację Parasol

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu: 05.03.2018 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Fundacja Parasol

Nazwa zadania: Przestrzeń dla relacji.

 Kwota dofinansowania: 9 870,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia drogą mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 19 marzec 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian