Oferta z dnia 24.07.2019 r. złożone przez Fundacja „Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 24.07.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Fundacja „Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne”

Nazwa zadania: Pomoc społeczna w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z zajęciami kynoterapii.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 30.07-06.08.2019 r. na adres e-mail: a[dot]bartnicka[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian