Oferta z dnia 27 września 2017 r. (data wpływu: 03.10.2017 r.) złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 27 września 2017 r. (data wpływu: 03.10.2017 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego

Nazwa zadania: Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością.

Kwota proponowanego dofinansowania: 9 730,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia drogą mailową na adres d[dot]luczyszyn-rudolf[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 18 października 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian