Oferta z dnia 3 marca 2016 r. złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu (możliwość zgłoszenia uwag)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 3 marca 2016 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu

Nazwa zadania: „Wakacje na miarę”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 11-18.03.2016 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Oferta od pobrania (w załączniku)

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian