Oferta złożona w dniu 12.09.2018 r. przez Stowarzyszenie VISUS SUPREMUS przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia:   12 września 2018 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie VISUS SUPREMUS przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10

Nazwa zadania:  „Świat filmu w świecie słowa”

Proponowana kwota dofinansowania ze środków PFRON:   10 000, 00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do dnia  26 września 2018 r.

Katarzyna Marcinkowska, tel. 56 652 18 39;  e-mail k[dot]marcinkowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel. 56 652 18 54; d[dot]luczyszyn-rudolf[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta nr 1081

termin ważności: od 19 września  do 26 września 2018 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian