Oferta złożona w dniu 19 września 2018 r.przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia:   19 września 2018 r.

Nazwa oferenta: Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Nazwa zadania:  „Wzrost integracji społecznej osób głuchych i słabosłyszących poprzez uczenie się, sport i wypoczynek”

Proponowana kwota dofinansowania ze środków PFRON:   10 000, 00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do dnia  26 września 2018 r.

Katarzyna Marcinkowska, tel. 56 652 18 39;  e-mail k[dot]marcinkowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel. 56 652 18 54; d[dot]luczyszyn-rudolf[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

  

do pobrania oferta: oferta nr 1082

termin ważności: od 20 września do 26 września 2018 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian