Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Data złożenia :   10.01.2018 r.

 

Nazwa oferenta: Fundacja Nowa Sztuka wet Music (Gdańska 30/13, 85-006 Bydgoszcz)

 

Nazwa zadania: Ferie w księgarni

 

Proponowana kwota dofinansowania:   4 500,00 zł

 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 19.01.2018 r.

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,  tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

 

do pobrania oferta: oferta nr 87

 

termin ważności:  12-19.01.2018  r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian