Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :   3 października 2016 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO

(ul. Storczykowa 11, 87-124 Złotoria )

Nazwa zadania: Publikacja pt. „Olędrzy – osadnicy z nad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy”

Proponowana kwota dofinansowania: 9.000,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 12 października 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl

Marzenna Kryńska tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności: od 5.10.2016 r.  do 12.10.2016 r.

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian