Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/211/20 z dnia 19 lutego 2020 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi  (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV)

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2020 r.

  

Do pobrania:

  • Ogłoszenie konkursu

 

  • Oczekiwana liczba osób objętych w ramach programu badaniami diagnostycznymi krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) w poszczególnych samorządach terytorialnych

 

  • Formularz ofertowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osoobowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian