Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 30.01.2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów)

Nazwa oferenta:  Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania:   DAR SENIORA DLA JUNIORA

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 7.02.2020 r.  na adres e-mail: a[dot]bartnicka[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian