Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 13 marca 2020 r. (data wpływu: 16.03.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Nazwa oferenta: Stowarzyszenie
Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”
Nazwa zadania: Indywidualny trening rodzicielski

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą e-mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian