Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 27 marca 2020 r. (data wpływu: 30.03.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start

Nazwa zadania: Rodzicielstwo Bliskości

Kwota dofinansowania: 8 561,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą e-mailową na adres a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 13.04.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian