Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 29.11.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  „Fundacja Wspierania Rozwoju AIM”

Nazwa zadania: Warsztaty świąteczne dla dzieci dla dzieci i młodzieży

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 29.11.- 05.12.2019 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian