Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 13.01.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 13.01.2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Nazwa zadania: Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno – edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 15-21.01.2020 r. na adres e-mail: m[dot]ras[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Oferta do pobrania tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian