OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ W BIURZE REGIONALNYM W BRUKSELI W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 25/2015

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW
WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
W BIURZE REGIONALNYM W BRUKSELI
W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:25/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Współpracy Miedzynarodowej
  • Miejsce pracyBiuro Regionalne w Brukseli
  • StanowiskoDO SPRAW WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-09-14
  • Termin składania dokumentów2015-09-24
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 25/2015 ”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, marketing i zarządzanie,
   b) co najmniej półroczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z instytucjami Unii Europejskiej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie w realizacji programów i projektów Unii Europejskiej lub
   zarządzania projektami,
   c) szkolenia z protokołu dyplomatycznego,
   d) znajomość funkcjonowania instytucji europejskich,
   e) biegła znajomość języka angielskiego,
   f) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   g) doświadczenie we współpracy z mediami
   h) doświadczenie w zarządzaniu treścią na stronach internetowych
   i) komunikatywność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
   umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) reprezentowanie spraw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w strukturach Unii Europejskiej w Brukseli,
   b) inicjowanie, przygotowywanie aplikacji i koordynacja projektów Województwa współfinansowanych ze środków UE,
   c) koordynacja wydarzeń społeczno-gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych związanych z promocją Województwa w Brukseli,
   d) promocja Województwa jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych,
   e) nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem staży.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie w realizacji programów i projektów Unii Europejskiej lub
   zarządzania projektami,
   c) szkolenia z protokołu dyplomatycznego,
   d) znajomość funkcjonowania instytucji europejskich,
   e) biegła znajomość języka angielskiego,
   f) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   g) doświadczenie we współpracy z mediami
   h) doświadczenie w zarządzaniu treścią na stronach internetowych
   i) komunikatywność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
   umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian