OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AG-II-K.1101-1/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyBudynek piętrowy, stanowisko pracy mieści się na parterze, konieczność poruszania się po kondygnacjach.
  • StanowiskoStarszy specjalista do spraw informatyki
  • Wymiar etatu1/2 etatu/ 1 osoba, praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
  • Ilość etatów1/2 etatu/ 1 osoba
  • Data ogłoszenia2018-09-14
  • Termin składania dokumentów2018-09-24
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. informatyki” w terminie do 24 września 2018 r. do godziny 14:00 w sekretariacie placówki pok. 18 lub przesłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9 85-067 Bydgoszcz
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat pok. 18 - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, Bydgoszcz
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) ukończone studia wyższe z zakresu informatyki,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) co najmniej pięcioletni staż pracy w zakresie informatyki
   d) znajomość zagadnień związanych z obsługą, konfiguracją i bezpieczeństwem systemów informatycznych,
   e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   f) niekaralność,
   g) skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, sumienność i dokładność.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) dodatkowe kwalifikacje,
   b) umiejętność pracy w zespole,
   c) dobra organizacja pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) obsługa i konfiguracja systemów informatycznych,
   b) obsługa sieci teleinformatycznej i sprzętu audiowizualnego,
   c) administrowanie zdalnym serwerem i stroną www KPCEN w Bydgoszczy,
   d) prowadzenie szkoleń dla pracowników placówki w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) współpraca przy tworzeniu planów rozwoju technicznego placówki, oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania,
   b) realizacja zadań wynikająca z udziału placówki w projektach UE.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian