OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE – samodzielny referent

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielny referent

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AG-II-K.1101-2/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyBudynek piętrowy, stanowisko pracy mieści się na parterze, konieczność poruszania się po kondygnacjach. Adres: Jagiellońska 9, Bydgoszcz
  • StanowiskoSamodzielny referent
  • Wymiar etatu40 godzin tygodniowo
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-15
  • Termin składania dokumentów2019-05-27
  • Sposób składania dokumentówOsobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta” w sekretariacie placówki p. 18 lub przesłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9 85-067 Bydgoszcz
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9 85-067 Bydgoszcz
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie;
   b) wykształcenie: minimum średnie;
   c) znajomość ustaw:
   - o finansach publicznych,
   - o rachunkowości,
   - o podatku VAT oraz klasyfikację dochodów i wydatków,
   d) umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
   e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
   f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   g) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
   h) dobry stan zdrowia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność organizacji pracy własnej;
   b) umiejętność pracy w zespole;
   c) mile widziana znajomość programu „Vulcan – kasa, faktury”
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) pełnienie obowiązków kasjera;
   b) rozliczanie i przygotowywanie dowodów księgowych;
   c) wystawianie faktur VAT oraz sporządzanie zestawień i deklaracji do Urzędu Skarbowego;
   d) obsługa systemu bankowego;
   e) archiwizowanie dokumentów;
   f) w zastępstwie sporządzanie list płac, rozliczanie podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS pracownika i płatnika;
   g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian